Beskärning och Trädgård

Beskärning

För några år sedan klippte jag sönder mitt eget träd – det hade den bästa frukten och som jag tyckte mest om. Där och då insåg jag att om jag ändå är intresserad av detta så kanske jag kan gå en riktig utbildning

Riksförbundet Svensk Trädgård har en utbildning som de vid mitt tillfälle hade förlagt vid Julita trädgård som dessutom är en av Sveriges genbankarför äppelträd. Totalt två veckors studier där vi hade en vecka på vårvinter och en vecka under sensommaren. Två veckors utbildning där vi bl.a. gick igenom plantering av nya fruktträd, uppbyggnad o underhåll av fruktträd i olika åldrar, föryngringsbeskärning, pincering, sporrbeskärning, spaljering o skadeinsekter mm.  En riktigt rolig och givande utbildning med likasinnade människor.

Varför beskär vi fruktträden?

Vi beskär våra fruktträd i första hand för att de ska kunna bära rikligt med fin frukt, utan att riskera att träden fläks sönder, samt för att få ett friskare och mer välformat träd samt mer och bättre fruktved. Frukt bör ha god ljustillgång under sin utveckling så att smak och kvalitet förbättras

Efter avslutad kurs är jag en certifierad Grönt kort beskärare vilket innebär en kvalitetsgaranti på den som vill anlita mig.

Gröntkort fruktträd

Som certifierad Grönt kortbeskärare kan jag leda studiecirklar i beskärning för medlemmar i lokala föreningar för intresserade.

Riksförbundet Svensk Trädgård

Riksförbundet Svensk Trädgård utbildar och certifierar fruktträdsbeskärare och publicerar en lista på de beskärare som är godkända/certifierade. 

Riksförbundet Svensk Trädgård, som är Sveriges största trädgårdsorganisation, sprider kunskap via sin hemsida samt genom att varje år ge ut sex nummer av tidskriften Hemträdgården. På hemsidan kan man läsa om vilken kunskap man kan få tillgång till via den kunskapsbank som finns publicerad samt genom den rådgivning man ger till medlemmar. Medlemskap rekommenderas varmt då det är mycket prisvärd hjälp.  

På hemsidan kan man hämta kunskap som: Rådgivning – Zonkartan – Miljö – Sniglar – Kunskapsbank – Publikationer – Trädgårdsspanarna – Kurser – Beskärningshjälp – Länkar – Hemträdgården 

Länken till Riksförbundet Svensk Trädgårds hemsida här.

MEDIA

Utförda arbeten